Wanka dhan ama badh

Zabeeha Meats

- Tan waxaa lagu heli karaa jaangooyooyin caadi ah oo la gooyey *

- Ka soo xusho miisaanka liiska miisaanka

- Si loo jaro caadada fadlan dooro miisaanka, ka shaqee amarka & noogu soo dir qoraalka adoo tilmaamaya tilmaamaha gaarka ah ee (206) 651 4144