sumadda rarka

Zabeeha Meats

- Wadarta guud ee lagaa rabo waxay ku kala duwanaan kartaa culeyska wadarta waqtiga dhalmada

- Tilmaamaha gudbinta gaarka ah, waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp / qoraalka KELIYA (206) 651 4144