Garbaha Adhiga

Zabeeha Meats

Garab ari oo dhan, dhan ama loo jarjaray xabadaha (fadlan cadee adoo kudarinaya qoraal meesha lagaa bixinayo) - waxaa loo iibiyaa 4 baakad oo LB ah oo keliya

Customer Reviews

No reviews yet Write a review