Kaarka Hadiyadda

Zabeeha Meats

U adeegashada qof kale laakiin aan hubin waxa la siinayo? U sii hadiyadda ay doorteen kaarka hadiyadda ee Zabeeha Meats.

Kaararka hadiyadaha waxaa lagu soo diraa emayl waxaana ku jira tilmaamo si looga iibsado goobta wax iibsiga. Kaararkayaga hadiyadu ma laha khidmado dheeri ah oo wax lagu socodsiiyo.