Sort & Sifee
Guri Dooro hilibkaaga Ri Xalaal ah oo cusub

Ri Xalaal ah oo cusub

Hilib Adhi Xalaal ah oo cusub ayaa lagu shiiday laf-dhabarka - Go'yo goos ah - Ri 'laf la aan & goynno kale oo badan toos loogu soo galiyay albaabbadaada!!

Shayga

Qiimo

Tirada