Sadaqa / Aqeeqa / Adeegga Diiwan Gelinta Sadaqada Waa La Helaa !!

Sort & Sifee
Guri Sadaqa / Aqeeqa / Adeegga Diiwan Gelinta Sadaqada Waa La Helaa !!
Fadlan Xulo Xayawaan hoosta si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habka iyo wax soo saarka (bogga wax soo saarka)

Shayga

Qiimo

Tirada